Motie Van Esch over de aanbe­ve­lingen van de commissie-Bekedam en het RIVM meegeven aan provincies


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister werkt aan startpakketten voor de ruimtelijke puzzel die provincies moeten leggen,

constaterende dat de Commissie Bekedam in 2021 een aantal belangrijke aanbevelingen heeft gedaan om de kans op verspreiding van dierziekten en het overspringen van ziektes van dier op mens (zoönosen) te verkleinen,

constaterende dat het RIVM eerder al aanbevelingen heeft gedaan op het gebied van afstandsnormen, bijvoorbeeld tussen bedrijven met varkens en bedrijven met kippen en tussen geitenbedrijven en woonkernen,

constaterende dat aanbevelingen die zien op veedichtheid en afstandsnormen significante ruimtelijke consequenties hebben,

constaterende dat het kabinet als doel heeft gesteld om nieuwe zoönosen, zoals bijvoorbeeld SARS-COV-19 en Q-koorts, zoveel mogelijk te voorkomen,

verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Bekedam en van het RIVM als kaders mee te geven in de startpakketten aan de provincies,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP, Gündoğan, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Gündoğan/Ouwehand over landbouwvrijstelling in de winstsfeer afbouwen tot nul en de opbrengst inzetten als dekking voor de plannen voor stikstofreductie

Lees verder

Motie Van Esch over achtergestelde sectoren prioriteit geven bij het opstellen van ruimtelijke arrangementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer