Motie Van Esch over duide­lijkheid scheppen over de ruim­te­lijke conse­quenties van het stik­stof­beleid


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk en de provincies in een jaar tijd een ruimtelijke puzzel gaan leggen terwijl nog onduidelijk is waar de prioriteiten van het Rijk liggen,

van mening dat het – midden in de stikstofcrisis – opkopen van boerenbedrijven ten behoeve van nog meer wegenbouw verdere onduidelijkheid creëert over de Rijksprioriteiten,

Verzoekt de regering, alvorens de ruimtelijke puzzel te gaan leggen, duidelijkheid te scheppen over wat de ruimtelijke consequenties van het stikstofbeleid zullen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Tegen