Motie Van Esch over in het Schone Lucht Akkoord een voor­uit­strevend reduc­tiedoel voor houtstook opnemen


20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat houtstook zorgt voor veel overlast en gezondheidsschade,

constaterende dat in het Schone Lucht Akkoord voor houtstook enkel een doel is opgenomen om een ‘dalende trend van emissies naar de lucht’ te realiseren,

constaterende dat voor andere sectoren, zoals mobiliteit, mobiele werktuigen, landbouw en binnenvaart en havens, wel specifieke reductiedoelen zijn opgenomen,

verzoekt de regering om in het Schone Lucht Akkoord voor houtstook een vooruitstrevend reductiedoel op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Beckerman over rubbergranulaat bij kunstgrasvelden uitfaseren en gemeenten ondersteunen bij de overstap naar alternatieven

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over weging van vergunningen voor permanente verontreiniging

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer