Motie Van Esch en Wassenberg over de Kamer de gele­genheid bieden zich uit te spreken over de aanspra­ke­lijkheid van MSC Zoe


11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog altijd duizenden kilo’s afval in de Noord- en Waddenzee liggen als gevolg van de ramp met het containerschip de MSC Zoe;

constaterende dat de (natuur)schade van dit afval nog vele jaren zal voortduren;

constaterende dat nog altijd onbekend is wat er in de achtergebleven containers zit en welke milieurisico’s dit met zich mee zal brengen;

constaterende dat de Minister nog afspraken moet maken met MSC over de financiële aansprakelijkheid en MSC ondertussen aandringt op snelle beëindiging van die aansprakelijkheid;

verzoekt de regering, voordat besloten wordt de aansprakelijkheid van MSC te beperken of te beëindigen de Kamer de gelegenheid te bieden zich hierover uit te spreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, 50PLUS, Van Haga