Motie Van Esch/Vestering over afkeuring van de handels­wijze van de minister van LNV


27 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit er mede namens agrarisch belangenbehartiger LTO Nederland voor heeft gezorgd dat essentiële maatregelen voor de bescherming van het grondwater en voor natuurgebieden uit de Water en bodem sturend-brief zijn geschrapt,

constaterende dat Nederland in ernstige stikstof-, natuur- en watercrises verkeert en dat de minister van LNV verantwoordelijk is om op zijn beleidsterrein alle benodigde maatregelen te nemen om uit deze crises te komen, maar dat deze minister juist het omgekeerde heeft gedaan, ten koste van de natuur en een gezonde leefomgeving voor mens en dier,

spreekt haar afkeuring uit over dit handelen van de minister van LNV,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Vestering over een overzicht van alle voorstellen van LNV om de "water en bodem sturend"-brief aan te passen

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over juridische borging en toetsing van Water en Bodem sturend beleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer