Motie Van Esch c.s. over juri­dische borging en toetsing van Water en Bodem sturend beleid


27 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de uitgangspunten en structurerende keuzes die gemaakt worden om Water en Bodem sturend te maken nader uitgewerkt worden in een uitvoeringsstrategie en dat er bezien wordt wat wettelijk verankerd gaat worden,

verzoekt de regering om zo snel mogelijk per uitgangspunt en structurerende keuze aan te geven wat, hoe, of en wanneer deze uitgewerkt en juridisch geborgd gaat worden,

verzoekt de regering tevens duidelijk te maken hoe de gebiedsplannen precies getoetst gaan worden op Water en Bodem sturend,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

De Hoop

Bromet

Tjeerd de Groot


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Vestering over afkeuring van de handelswijze van de minister van LNV

Lees verder

Motie Teunissen/Van Raan over klimaat onderdeel maken van een beheerste en integere bedrijfsvoering van financiële instellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer