Motie Van Esch/Vestering over een overzicht van alle voor­stellen van LNV om de "water en bodem sturend"-brief aan te passen


27 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten minste twee essentiële maatregelen voor de bescherming van grondwater uit de Water en bodem sturend-brief heeft laten schrappen, maar dat het onduidelijk is of deze minister nog meer voorstellen voor wijziging heeft gedaan,

verzoekt de regering een brief aan de Kamer te doen toekomen met een overzicht van alle voorstellen vanuit het ministerie van LNV om de Water en bodem sturend-brief aan te passen, inclusief aanduiding of deze door het ministerie van I&W zijn overgenomen of niet,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, SP, Den Haan, BIJ1, FVD

Tegen

CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Gündoğan, BBB, JA21, Van Haga, PvdA, GL

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Vestering over het weer opnemen van de concrete maatregelen die uit de "water en bodem sturend"-brief zijn geschrapt

Lees verder

Motie Van Esch/Vestering over afkeuring van de handelswijze van de minister van LNV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer