Motie Van Esch/Vestering over het weer opnemen van de concrete maat­re­gelen die uit de "water en bodem sturend"-brief zijn geschrapt


27 maart 2023

De Kamer

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het ‘water en bodem sturend’ beleid significant is aangepast door het ministerie van LNV onder invloed van de wensen uit de landbouwsector,

Constaterende dat concrete maatregelen zijn geschrapt, zoals een verbod op het oppompen van grondwater rond natuurgebieden en een algemene verplichting om een vergunning aan te vragen voor het oppompen van grondwater,

Constaterende dat het water- en natuurbeleid hierdoor ineffectief en inefficiënt wordt,

Verzoekt de regering om de concrete maatregelen die uit de brief zijn geschrapt, terug op te nemen,

En gaat over tot de order van de dag.

Van Esch
Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Van Raan over handhavend optreden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet

Lees verder

Motie Van Esch/Vestering over een overzicht van alle voorstellen van LNV om de "water en bodem sturend"-brief aan te passen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer