Motie Van Esch/Van Raan over hand­havend optreden zodat Chogogo aan de vergun­nings­voor­waarden voldoet


27 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het koraal onomkeerbare schade heeft opgelopen door de uitspoeling van een deel van het kunstmatig strand van Chogogo Beach Resort,

constaterende dat Chogogo zich niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden, omdat het noch de keermuur ophoogt, noch de dwangsommen betaalt,

constaterende dat zowel het OLB (Openbaar Lichaam Bonaire) als het ministerie van LNV niet handhavend lijken op te treden, omdat de vergunning niet is ingetrokken op grond van het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden door Chogogo,

constaterende dat het hiermee sprake is van een legalisatie van onrechtmatige kustbebouwing,

verzoekt de regering om in gesprek met het OLB te kijken welke ondersteuning nodig is om handhavend op te treden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet,

En gaat over op de orde van de dag.

Van Esch

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

FVD, PVV, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Van Raan over borging van de handhaving op de BES-eilanden als voorwaarde voor de invoering van het IAS-BES

Lees verder

Motie Van Esch/Vestering over het weer opnemen van de concrete maatregelen die uit de "water en bodem sturend"-brief zijn geschrapt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer