Motie Van Esch en Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultra­fijnstof terug te dringen


5 november 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de staatssecretaris de Kamer in het eerste kwartaal van 2022 zal informeren over de monitoring en modellering van de ultrafijnstofconcentraties,

Overwegende dat de gezondheidsraad stelt dat het, gezien de steeds sterkere aanwijzingen dat ultrafijnstof de gezondheid kan schaden, niet nodig is om te wachten met het treffen van (extra) maatregelen,

Verzoekt de regering de Kamer voor het einde van 2022 te informeren over welke concrete extra stappen er worden genomen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD