Motie Bouchallikh en Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren


5 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit algemene middelen een afdracht van 213 miljoen euro aan de Europese Unie wordt betaald voor niet-gerecycled plastic afval,

overwegende dat niet de burger maar de vervuiler voor deze kosten zou moeten opdraaien door invoering van een belasting op virgin plastic, die tevens leidt tot meer gebruik van gerecyclede materialen en structurele investeringen in recycling,

constaterende dat CE Delft heeft geconstateerd dat een belasting op polymeren de makkelijkste manier is om een belasting op virgin plastic vorm te geven,

verzoekt het kabinet, om samen met de staatssecretaris van Financiƫn een belasting op polymeren uit te werken, hierbij rekening te houden met mogelijke weglegeffecten en in te voeren per 1 januari 2023,

en gaat over tot de orde van de dag,

Bouchallikht

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen