Motie Van Esch over in de voor­lichting over houtstook de focus leggen op ontmoe­diging


5 november 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er een run is op haardhout sinds de gasprijzen zijn gestegen,

Constaterende dat de voorlichting over houtstook momenteel vooral bestaat uit stooktips,

Overwegende dat houtstook niet duurzaam is en gepaard gaat met luchtvervuiling en gezondheidsschade,

Verzoekt de regering om de focus in de voorlichting over houtstook te leggen op ontmoediging in plaats van stooktips,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD, SGP