Motie Van Esch c.s. over extra maat­re­gelen om de ambities in het Preven­tie­ak­koord dich­terbij te brengen tot stand laten komen in volledige trans­pa­rantie en in het belang van de volks­ge­zondheid


28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ambities op voeding en alcohol in het Preventieakkoord volgens het RIVM zonder extra maatregelen niet haalbaar zijn,

overwegende dat uit ge-WOB’te stukken blijkt dat de voedingsindustrie onevenredig veel invloed had op de maatregelen in het Preventieakkoord,

overwegende dat de voedingsindustrie er financieel belang bij heeft om preventiemaatregelen zo lang mogelijk uit te stellen,

spreekt uit dat extra maatregelen om de ambities in het Preventieakkoord dichterbij te brengen tot stand moeten komen in volledige transparantie en in het belang van de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Hijink
Gundogan
Westerveld
Kuiken
Den Haan
Simons


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

PVV, FVD, VVD, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over snoep- en frisdrankautomaten op scholen zo snel mogelijk tot de verleden tijd laten behoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer