Motie Vestering over de besloten discussie over het bijen­richt­snoer openbaar te houden


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bijenrichtsnoer geagendeerd is voor het besloten deel van de Landbouw- en Visserijraad,

constaterende dat de Europese Ombudsman in 2019 heeft geoordeeld, onder andere op basis van het Verdrag van Aarhus, dat de Europese Commissie zich schuldig maakt aan wanbeheer door de discussie over het bijenrichtsnoer achter gesloten deuren te voeren,

overwegende dat de Europese Commissie er onlangs op heeft aangedrongen dat het bijenrichtsnoer in de openbaarheid van de Landbouw- en Visserijraad gevoerd wordt,

overwegende dat de Raad van de Europese Unie heeft afgesproken dat debatten over belangrijke aangelegenheden die de belangen van de Europese Unie en haar burgers raken openbaar zijn,

verzoekt de regering zich te beroepen op het Verdrag van Aarhus en raadsafspraken over transparantie en kenbaar te maken niet akkoord te gaan met een besloten discussie over het bijenrichtsnoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BBB, JA21, Van Haga

Tegen

CDA, CU, VVD, SGP, Den Haan