Motie Van Esch c.s. over een landelijk toet­sings­kader waarmee omge­vings­diensten ZZS-plannen van bedrijven kunnen contro­leren


20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied niet over de juiste instrumenten beschikte om het ZZS-reductieplan van Tata Steel goed te kunnen beoordelen,

constaterende dat een 'landelijk toetsingskader' om de ZZS-plannen van bedrijven te kunnen controleren ontbreekt en de omgevingsdienst daarom zelf een kader heeft gemaakt,

constaterende dat het belangrijk is dat omgevingsdiensten beschikken over de instrumenten die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren,

verzoekt de regering om in overleg met de omgevingsdiensten een landelijk toetsingskader te ontwikkelen waarmee ZZS-plannen van bedrijven kunnen worden gecontroleerd

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman
Thijssen


Status

Aangehouden

Voor

Tegen