Motie Van Esch c.s. over garan­deren dat het Gemaal IJmuiden bij de eerst­vol­gende renovatie volledig visvrien­delijk wordt gemaakt


6 juli 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vele palingen via IJmuiden naar hun paringsgebied gaan, maar vele duizenden jaarlijks sterven in het gemaal,

constaterende dat het gemaal hiermee het grootste landelijke knelpunt voor paling is,

constaterende dat de aanpak van dergelijke knelpunten de wens van de Tweede Kamer is en tevens één van de afspraken is uit het Nederlandse Aalbeheerplan,

constaterende dat één van de zes pompen van het gemaal dit jaar vervangen wordt door een identieke visonvriendelijke pomp,

verzoekt de regering om te garanderen dat het gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt,

En verzoekt de regering tevens om totdat het gemaal visvriendelijk is andere maatregelen in te zetten om zo veel mogelijk dieren een veilige overtocht te bieden en de Kamer hier in het najaar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Wassenberg

De Groot

Grinwis

Bromet

Minhas

Krul

Madlener


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, FVD

Lees onze andere moties

Motie van Esch/Bromet over een deadline stellen waarna – indien de provinciale gebiedsprogramma’s nog niet volledig KRW-proof zijn – de minister van I&W de regie overneemt om maatregelen te implementeren

Lees verder

Motie over doorrekenen impulsmaatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer