Motie over door­re­kenen impuls­maat­re­gelen Kader­richtlijn Water (KRW)


6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) adviezen heeft uitgebracht over aanvullende maatregelen om de Kaderrichtlijn Water doelen (KRW) te halen;

overwegende dat het kabinet het KRW-impulsprogramma is gestart waarin aanvullende maatregelen zijn aangekondigd om de KRW-doelen te halen, maar deze pas na het uitgebrachte advies openbaar zijn geworden;

verzoekt de regering een doorrekening te maken van de aanvullende maatregelen vanuit het impulsprogramma, deze mee te nemen bij de tussenevaluatie van de KRW in 2024 en de Kamer hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Minhas

Krul

Van Esch

Grinwis


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over garanderen dat het Gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt

Lees verder

Motie over de gereserveerde middelen sneller en effectiever in te zetten op de plekken waar de effecten van de medicijnresten het grootst zijn;

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer