Motie van Esch/Bromet over een deadline stellen waarna – indien de provin­ciale gebied­s­pro­gramma’s nog niet volledig KRW-proof zijn – de minister van I&W de regie overneemt om maat­re­gelen te imple­men­teren


6 juli 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat provincies op 1 juli jl. gebiedsprogramma’s hebben ingeleverd bij het Rijk ten behoeve van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin zij vast dienden te leggen hoe zij in hun gebieden de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zullen halen, maar dat nog onduidelijk is wanneer de programma’s daadwerkelijk ‘KRW-proof’ moeten zijn,

verzoekt de regering een deadline te stellen waarna – indien de provinciale gebiedsprogramma’s nog niet volledig KRW-proof zijn – de minister van I&W de regie overneemt om maatregelen te implementeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Bromet


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Gündoğan, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over onderzoeken hoe we zo snel mogelijk ‘nul uit de pijp’ van Chemours kunnen realiseren

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over garanderen dat het Gemaal IJmuiden bij de eerstvolgende renovatie volledig visvriendelijk wordt gemaakt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer