Motie Van Esch c.s. over verruiming van het Budgettair Kader Zorg


28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de sectorale routekaart cure bekostiging als een van de knelpunten aanwijst om de CO2-emissiereductie voor de ziekenhuissector te behalen,

overwegende dat het Budgettair Kader Zorg (BKZ) verruimd zou moeten worden om financiƫle ruimte te bieden aan ziekenhuizen voor extra investeringen in verduurzaming, zodat dit niet ten koste gaat van investeringen in de zorg,

verzoekt de regering hierover een notitie voor te bereiden ten behoeve van de formatie,

roept de formerende partijen op het BKZ te verruimen met het oog op noodzakelijke investeringen in verduurzaming van de ziekenhuissector,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Simons
Gundogan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over medisch afval uit de ziekenhuissector een percentage verplichte recycling vast te stellen dat jaarlijks sneller groeit

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over extra maatregelen om de ambities in het Preventieakkoord dichterbij te brengen tot stand laten komen in volledige transparantie en in het belang van de volksgezondheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer