Motie Van Raan over in Europa pleiten voor stoppen met nieuwe olie- en gaswinning


22 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Internationaal Energieagentschap vorig jaar in "Net Zero by 2050" dringend adviseert: stop dit jaar met nieuwe olie- en gaswinning, wanneer je binnen veilige grenzen van klimaatverandering wil blijven;

constaterende dat dit dus ook geldt voor nieuwe vergunningen;

constaterende dat het met het huidige Fit for 55-pakket niet mogelijk is om de aanbeveling van het IEA op te volgen;

verzoekt de regering om er in Brussel voor te pleiten dat nieuwe olie- en gaswinning, inclusief vergunningverlening, conform de aanbeveling van het IEA, dit jaar stopt, en het "Fit for 55"-pakket zo te herzien dat dit mogelijk wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over een landelijk toetsingskader waarmee omgevingsdiensten ZZS-plannen van bedrijven kunnen controleren

Lees verder

Motie Van Raan over het in 2022 niet uitkeren van de middelen die beschikbaar waren gemaakt voor de Indirecte Kostencompensatie ETS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer