Motie Van Esch over refill moge­lijk­heden in super­markten


1 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Frankrijk een wet is aangenomen waarmee refill in de supermarkt wordt gestimuleerd,

overwegende dat refill mogelijkheden het gebruik van eenmalige (plastic) verpakkingen in de supermarkt drastisch zullen reduceren,

verzoekt de regering in navolging van Frankrijk ervoor te zorgen dat supermarkten met meer dan 400 vierkante meter oppervlakte hun klanten moeten gaan voorzien van refill mogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Van der Graaf
Bouchallikht
Thijssen
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen