Motie Van Raan c.s. over ook dit jaar voorkomen dat de groep ouder ex-partners uit huis wordt gezet vanwege open­staande schulden


19 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op 12 februari het wettelijk moratorium vervalt en ook ouder ex-partners die voor 12 februari 2021 bekend waren in het systeem, die zijn gedupeerd in het toeslagenschandaal en nog een gerechtelijke vordering hebben openstaan, het risico lopen om uit hun huis gezet te worden en op beslaglegging op hun goederen en middelen;

van mening dat deze gedupeerde ouder ex-partners niet op deze manier verder gedupeerd mogen worden en dat het zo spoedig mogelijk verlengen van het wettelijk moratorium in deze situatie een proportioneel middel is;

verzoekt de regering ook dit jaar te voorkomen dat ook deze groep ouder ex-partners in het toeslagenschandaal uit huis wordt gezet vanwege openstaande schulden en/of dat beslaglegging op hun goederen en middelen kan plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons

Nijboer

Alkaya

Omtzigt


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over het stimuleren van de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie op daarvoor geschikte landbouwgronden die nu worden gebruikt voor het verbouwen van veevoer

Lees verder

Motie Van Esch/Beckerman over rubbergranulaat bij kunstgrasvelden uitfaseren en gemeenten ondersteunen bij de overstap naar alternatieven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer