Motie Van Esch/Beckerman over in Europa geen uitzon­de­ringen mogelijk maken op strengste Europese normen voor de uitstoot van scha­de­lijke stoffen


29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een uitzondering mogelijk is op de strengste Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen, waardoor verouderde installaties een hogere norm mogen aanhouden,

constaterende dat er in Nederland twee keer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid tot uitzondering, waaronder Kooksfabriek 1 van Tata Steel,

constaterende dat hierdoor Kooksfabriek 1 van Tata Steel bijna drie keer zoveel stikstof mag uitstoten dan de strengste norm,

overwegende dat in het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat in nieuwe of geactualiseerde vergunningen emissie-eisen moeten staan die zo streng mogelijk zijn,

verzoekt de regering er in Europa voor te pleiten om de uitzonderingsmogelijkheid op de strengste Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD