Motie Van Esch, Vestering en Beckerman over geen aanpas­singen in veestallen die strijd zijn met de Wet dieren


29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nieuwe Best Beschikbare Techniek-conclusies komen voor de veehouderij, waarbij er mogelijk sprake zal zijn van nieuwe eisen voor emissiearme stallen,

verzoekt de regering, indien hiervoor aanpassingen in veestallen nodig zijn, te allen tijde te voorkomen dat deze in strijd zijn met de kaders van de Wet dieren, waarin het perspectief van het dier centraal staat, en brandgevaarlijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Vestering

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD