Motie Van Esch/Beckerman over geen gebruik maken van de uitzon­de­rings­mo­ge­lijkheid voor Tata Steel


29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een motie is aangenomen waarin wordt uitgesproken dat elke sector zijn aandeel stikstofemissies in gelijke mate reduceert (kamerstuknummer 33576-305),

constaterende dat de kooksfabrieken van Tata Steel niet hoeven te voldoen aan de strengste Europese normen voor de uitstoot van stikstof en stof,

constaterende dat Tata Steel hiermee een uitzonderingspositie krijgt, ten koste van de gezondheid van omwonenden,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat, zolang er nog een uitzonderingsmogelijkheid is op de strengste Europese normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen, in Nederland geen gebruik wordt gemaakt van deze uitzonderingsmogelijkheid en in vergunningen dus altijd de strengste Europese normen worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SGP, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD