Motie Vestering over het gebruik van pesti­ciden in gebieden die beschermd zijn onder de Kader­richtlijn Water en in grond­wa­ter­be­scher­mings­ge­bieden verbieden


29 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er volgens de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticiden (2009/128/EG) geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden;

constaterende dat zowel de doelen van de Kaderrichtlijn Water als die voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland niet gehaald worden, onder andere door de verontreiniging door pesticiden;

verzoekt de regering het gebruik van pesticiden in gebieden die beschermd zijn onder de Kaderrichtlijn Water en in grondwaterbeschermingsgebieden te verbieden, zowel binnen als buiten de landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Beckerman over geen gebruik maken van de uitzonderingsmogelijkheid voor Tata Steel

Lees verder

Motie Ouwehand en Klaver over een landelijk verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer