Motie Van der Plas/Wassenberg over de koop­kracht­ont­wik­keling van studenten expliciet opnemen in de officiële koop­kracht­be­re­ke­ningen en meenemen in het Nibud Studen­ten­on­derzoek


15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tweejaarlijkse Nibud Studentenonderzoek en de jaarlijkse Studentenmonitor van ResearchNed geen inzicht hebben in de ontwikkeling van de koopkracht van studenten;

constaterende dat er bij studenten een relatie is tussen de mentale gezondheid, suïcidale gedachten en zorgen over rondkomen en het kunnen betalen van rekeningen;

overwegende dat het monitoren van de financiële positie van studenten van wezenlijk belang is in het bepalen van beleid;

verzoekt de regering om de koopkrachtontwikkeling van studenten weer expliciet op te nemen in de officiële koopkrachtberekeningen en om de koopkrachtontwikkelingen mee te nemen in het Nibud Studentenonderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Plas
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Amendement Wassenberg/Kwint over het afschaffen van de rente op studieleningen

Lees verder

Motie Ouwehand over uitbreiding van een varkensbedrijf met tienduizenden extra varkens voorkomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer