Motie Van Den Hul/Van Raan over recht doen aan verschillen in de mate waarin het lera­ren­tekort het laten inlopen van opgelopen achter­standen bemoei­lijkt


25 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Van oordeel, dat gelijke onderwijskansen staan of vallen met de beschikbaarheid van een goede docent;

Verzoekt de regering om bij de verdeling van de gelden die elke school vanaf komend schooljaar geld krijgt om leerlingen gericht te helpen, specifiek scholen met veel achterstanden, tevens recht te doen aan verschillen in de mate waarin het lerarentekort het later inlopen van opgelopen achterstanden bemoeilijkt;

Verzoekt de regering tevens de Kamer zo snel mogelijk te informeren over hoe dit nader uitgewerkt en gemonitord wordt,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie over onderzoeken hoe de dekking van het financieringsgat van onderzoekers gedicht kan worden

Lees verder

Motie Bruins/Van Raan over een plan om studenten te begeleiden naar een bijbaan in het basis- of voortgezet onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer