Motie over onder­zoeken hoe de dekking van het finan­cie­ringsgat van onder­zoekers gedicht kan worden


25 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er een gat van circa €82 miljoen euro is om de vertraging van onderzoekers te dekken, hetgeen betekent dat een derde van hen geen steun ontvangt;

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe zij dit gat kan dichten zonder dit ten koste te laten gaan van de onderwijskwaliteit door bezuinigingen van instellingen of contracten die niet verlengd worden waardoor kostbaar onderzoek verloren gaat,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Van Raan

Futselaar


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, VVD, SGP