Motie Bruins/Van Raan over een plan om studenten te bege­leiden naar een bijbaan in het basis- of voort­gezet onderwijs


25 februari 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging

Constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten;

Overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na Corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn;

Overwegende dat veel studenten nu moeilijk aan een bijbaan komen en veel tijd alleen doorbrengen, terwijl er op de scholen die open zijn of gaan juist handen tekort gaan zijn;

Overwegende dat het inzetten van studenten — ook buiten de Jerarenopleidingen en pabo’s om — de mogelijkheid biedt voor studenten om in aanraking te komen met het werk als onderwijzer en dit op de lange termijn kan leiden tot meer leraren;

Verzoekt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om met ‘Studenten helpen Scholieren’, VSNU, VH, de universitaire lerarenopleidingen en de Pabo’s tot een plan te komen om studenten die naast hun studie in het onderwijs willen werken te bereiken en te begeleiden, ondersteunen en/of helpen naar een (bij)baan in het basis- en voortgezet onderwijs.

En gaat over tot de orde van de dag,

Bruins
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen