Motie over het dichten van de loonkloof in het onderwijs


25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet te verdedigen is dat er nog altijd een verschil in beloning bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en voortgezet onderwijs anderzijds;

spreekt uit de loonkloof te willen dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld

Van den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, VVD, GKrol