Motie over het dichten van de loonkloof in het onderwijs


25 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het niet te verdedigen is dat er nog altijd een verschil in beloning bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs enerzijds en voortgezet onderwijs anderzijds;

spreekt uit de loonkloof te willen dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Westerveld

Van den Hul

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, VVD, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Van Den Hul/Van Raan over een uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort

Lees verder

Motie Van den Hul/Van Raan over structureel investeren in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer