Motie Akerboom/Van Esch over de WHO-normen voor lucht­kwa­liteit uiterlijk in 2030 behalen in plaats van in 2050


14 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit cruciaal is dat Nederland zo snel mogelijk voldoet aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit,

constaterende dat in het Europese voorstel voor de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit de WHO-normen pas in 2050 hoeven te worden behaald,

verzoekt de regering er in Europa voor te pleiten dat de WHO-normen voor luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 moeten worden behaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, DENK