Motie Akerboom/Van Esch over de WHO-normen voor lucht­kwa­liteit uiterlijk in 2030 behalen in plaats van in 2050


14 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit cruciaal is dat Nederland zo snel mogelijk voldoet aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit,

constaterende dat in het Europese voorstel voor de herziening van de richtlijn luchtkwaliteit de WHO-normen pas in 2050 hoeven te worden behaald,

verzoekt de regering er in Europa voor te pleiten dat de WHO-normen voor luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 moeten worden behaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over nationale duurzame grondstoffen- en materialendoelstelling ontwikkelen

Lees verder

Motie Akerboom/Van Esch over prioriteit geven aan gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit boven andere belangen in het kader van de herziening van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer