Motie Van Esch over nationale duurzame grond­stoffen- en mate­ri­a­len­doel­stelling ontwik­kelen


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Sociaal-Economische Raad (SER) recent heeft aanbevolen om een nationale duurzame grondstoffen- en materialendoelstelling vorm te geven,

verzoekt de regering om een nationale duurzame grondstoffen- en materialendoelstelling te ontwikkelen en deze mee te nemen in het Nationaal Programma Circulaire Economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen