Motie Thieme: vraag tijdens klimaat­on­der­han­de­lingen aandacht voor noodzaak om broei­kas­gase­missie van de veehou­derij terug te dringen


24 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van de energieverbruikende industrieën de veehouderij de nummer 1 veroorzaker is van de uitstoot van broeikasgassen,

van mening dat het belangrijk is om factoren die een grote bijdrage leveren aan klimaatverandering te benoemen,

verzoekt de regering om in de speeches tijdens de klimaatconferentie in Parijs aandacht te vragen voor de noodzaak om broeikasgasemissie van de veehouderij terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Voor

PvdD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, GrKuÖz

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer