Motie Thieme: vraag bij klimaat­on­der­han­de­lingen aandacht voor noodzaak om de vlees- en zuivel­con­sumptie te vermin­deren


24 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van de energieverbruikende industrieën de veehouderij de nummer 1 veroorzaker is van de uitstoot van broeikasgassen,

verzoekt de regering om in de speeches tijdens de klimaatconferentie in Parijs aandacht te vragen voor de noodzaak om de vlees- en zuivelconsumptie te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Voor

PvdD, GroenLinks, GrKuÖz

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer