Motie Thieme: voor­stellen om de BTW op groente te verlagen en de BTW op vlees, vis en zuivel te verhogen


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, indien vlees, vis en zuivel onder een hoger BTW-tarief vallen, dit de transitie naar een duurzaam consumptiepatroon zal versnellen,

constaterende dat vanuit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de opbrengst van een hoger tarief op vlees, vis en zuivel voor de overheid tenminste 1,1 miljard euro zijn,

verzoekt de regering met voorstellen te komen over het verlagen van de BTW op groente en fruit en het verhogen van de BTW op vlees, vis en zuivel naar 21%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

SP, PvdA, VVD, CDA, D66, 50PLUS, ChristenUnie, PVV, SGP, Klein, Houwers, VanVliet, GrKuĂ–z, GrBovK