Motie Thieme/Van Dekken: uitfa­seren van CO2-bedwelming bij varkens


3 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven dat, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, CO2-bedwelming vervangen moet worden door een betere methode,

verzoekt de regering in het aankomende plan van aanpak hieromtrent aandacht te geven aan alternatieven voor CO2-bedwelming bij varkens, en als alternatieven reëel blijken te zijn hierbij een termijn te stellen waarbinnen de CO2-bedwelming wordt uitgefaseerd

en gaat over tot de orde van de dag

Thieme

Van Dekken


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, GrKuÖz, Klein, ChristenUnie, PVV

Tegen

VVD, SGP, CDA, VanVliet, Houwers, GrBovK