Motie Thieme: verwerk indi­ca­toren voor brede welvaart in de miljoe­nennota en begro­tingen


31 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bruto binnenlands product een te beperkte grondslag vormt om de mate van welvaart en welzijn te meten,

overwegende dat het uitdrukken van onze zorgen, verlangens en ontwikkelingen in louter geld een te eenzijdig economisch perspectief zou vormen, waarin criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot uitdrukking komen,

verzoekt de regering in de Miljoenennota en in de begrotingen de verwachte gevolgen van het te voeren beleid op deze welvaartsindicatoren weer te geven en hierop te reflecteren in de jaarverslagen,

en gaat tot over tot de orde van de dag.

Thieme
Voortman


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet