Motie Thieme: vast­houden aan verbod nacht­jagen


31 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat ’s nachts jagen en het gebruik van kunstlicht verboden is;

constaterende, dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt dat het verbod zoals vastgelegd artikel 4 eerste lid in de Benelux-Overeenkomst een absoluut karakter heeft;

verzoekt de regering dit verbod op het gebruik van het jachtgeweer tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór zonsopgang, evenals het gebruik van jachtmiddelen zoals kunstmatige lichtbronnen te respecteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, 50+, Bontes