Motie Thieme: plan van aanpak ter vermin­dering van de vlees- en zuivel­con­sumptie


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder meer de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en het Planbureau voor de Leefomgeving pleiten voor een noodzakelijke afname van de vlees- en zuivelconsumptie,

constaterende dat de regering de noodzaak van een verschuiving van dierlijk naar plantaardig consumeren onderschrijft,

verzoekt de regering met een plan van aanpak te komen voor de vermindering van de vlees- en zuivelconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD, GL, 50+Baaij

Tegen

VVD, PvdA, CDA, SGP, CU, PVV, D66, 50+Klein, GrBvK, VanVliet