Motie Thieme over wegnemen van de finan­ciële prikkel om bokken en rammen te ruimen


20 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat niet alle bokken en rammen op besmette bedrijven ook de Q-koorts bij zich dragen en dat middels herhaald testen besmetting bij individuele dieren kan worden vastgesteld;

constaterende, dat de kosten voor de testen voor rekening komen van de veehouder, terwijl de veehouder een financiële vergoeding krijgt voor de dieren die hij wil laten ruimen;

van mening, dat deze regeling het effect heeft van een financiële prikkel om alle bokken en rammen te ruimen, terwijl daar geen volksgezondheidsbelang bij gebaat is;

verzoekt de regering de financiële prikkel om bokken en rammen te ruimen weg te nemen door de kosten voor het testen van individuele dieren op zich te nemen, en lagere ruimingvergoedingen uit te keren voor niet-geteste bokken en rammen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD