Motie Thieme over uitbreiding van de hand­ha­vingca­pa­citeit van de AID


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekort schiet;

overwegende, dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is bij de AID en politie;

verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID en de politie uit te breiden om adequaat op te kunnen treden tegen dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD, PVV

Tegen

CDA, CU, PvdA, SGP