Motie Ouwehand over de uitvoering van ambte­lijke mandaten in Europa


22 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoek van de Universiteit Utrecht het beeld bevestigt dat Europese besluitvorming in belangrijke mate wordt bepaald door nationale ambtenaren;

constaterende, dat uit genoemd onderzoek blijkt dat driekwart van de specialistische ambtenaren die in de Europese Comit├ęs namens Nederland onderhandelen niet beschikt over een (deugdelijk) politiek mandaat;

overwegende, de laatste Cites-onderhandelingen, waarbij de gang van zaken illustreerde dat een gebrek aan transparantie rond de ambtelijke afstemming het werk van een nationaal parlement bemoeilijkt;

van mening, dat het nationale parlement de Nederlandse inzet in Europese onderhandelingen moet kunnen controleren en dat daartoe een grotere transparantie rond de ambtelijke voorbereiding van Europese besluiten noodzakelijk is;

verzoekt de regering met voorstellen te komen tot verbetering van de totstandkoming van en controle op de uitvoering van ambtelijke mandaten in Europa en de Kamer daarover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP