Motie Thieme over het ruimen van gezonde dieren bij de aanpak van dier­ziekte-uitbraken


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit, dat het ruimen van gezonde dieren geen onderdeel mag uitmaken van het beleid rond de aanpak van dierziektenuitbraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thiemed


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD