Motie Thieme over het laten resor­teren van de AID onder het minis­terie van Justitie


4 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de AID onder het ministerie van Justitie te laten ressorteren in plaats van onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD