Motie Thieme over de CO2-heffing ook van toepassing laten zijn op de land­bouw­sector


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de aangekondigde CO2-heffing ook van toepassing te laten zijn op de landbouwsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen