Motie Thieme/Klaver over maat­re­gelen voor krimp van de veestapel


14 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, maatregelen te treffen voor een krimp van de veestapel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Klaver


Status

Aangehouden

Voor

Tegen