Motie Thieme: orga­niseer een refe­rendum over TTIP


12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie een grote impact zal hebben op onze samenleving, doordat het veranderingen met zich mee kan brengen in democratische bevoegdheden, onze rechtstaat en in de regelgeving die privacy, arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid beschermt,

van mening dat een dergelijk verstrekkend verdrag alleen tot stand kan komen wanneer de bevolking daar actief voor kiest,

verzoekt de regering, een (raadgevend) referendum te organiseren over de wenselijkheid van een vrijhandelsakkoord als TTIP tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Jasper van Dijk


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, GroenLinks, 50PLUS, PVV, GrKuĂ–z, GrBovK

Tegen

PartijvandeArbeid, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, VanVliet, Houwers, Klein

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer