Motie Wassenberg: Maak ecocide strafbaar


19 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Internationaal Strafhof in Den Haag de bevoegdheid heeft om genocide, agressie, foltering en misdaden tegen de menselijkheid internationaal te berechten;

overwegende dat het toebrengen van ernstige schade aan natuur en milieu de leefbaarheid van de aarde bedreigt en veel slachtoffers veroorzaakt; overwegende dat het toebrengen van ernstige schade aan het milieu op dit moment alleen strafbaar is wanneer dit plaatsvindt tijdens een internationaal gewapend conflict (artikel 8.2.b (iv) van het Statuut van Rome);

constaterende dat het toevoegen van ecocide aan de bevoegdheden van het Internationaal Strafhof deze omissie in de internationale wetgeving kan dichten;

constaterende dat er al een uitgewerkt voorstel ligt om het grootschalig schade toebrengen aan ecosystemen aan te merken als een internationale misdaad tegen de vrede;

verzoekt de regering, ervoor te pleiten ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, GrKuĂ–z, GrBovK, Houwers, Klein, VanVliet

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer