Motie Thieme: geen ISDS/ICS voor regels ter bescherming van mens, dier en milieu


12 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het kader van het vrijhandelsakkoord tussen de VS en de EU (TTIP) onderhandeld wordt over investeringsgeschillenbeslechting (ISDS/ICS),

overwegende dat de inzet van het kabinet is dat TTIP het niveau van bescherming van mens, dier en milieu niet mag aantasten en de onderhandelingsinzet is om op deze gebieden volledige beleidsvrijheid te behouden,

constaterende dat de mogelijkheid om regels op te stellen om mens, dier en milieu te beschermen beperkt wordt wanneer het voor bedrijven mogelijk is om deze regels aan te vechten (regulatory chill),

verzoekt de regering zich hard te maken voor het uitsluiten van regels ter bescherming van mens, dier en milieu van de mogelijkheid tot investeringsgeschillenbeslechting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer